heads
หน้าแรก ประวัติหิน การสั่งซื้อ เกี่ยวกับเรา ติดต่าเรา manu6


                                                                                                                  
                                                                                                                   หินโอปอล (Opal)
                   
                 โอปอลเกิดจากซิลิกอนไดออกไซด์ชนิดหนึ่งเกิดการแข็งตัวขึ้น ซึ่งต่างจากรัตนชาติอื่นๆ อีกหลายชนิดที่เกิดจากการตกผลึก สันนิษฐานว่่า ชื่อโอปอล นั้นมีความหมาย

            ว่า หินอันทรงค่า โดยยึดเอารากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต โอปอลมีความแข็งอยู่ในระดับ 5.5-6.5
             

Kopal1 Kopal2                                                                                                               "ความเชื่อเกี่ยวกับโอปอล"
                      
                   โอปอลเป็นรัตนชาติแห่งความหวังและจินตนาการ ดุจดั่งเงาสะท้อนของดวงจันทร์บนผืนน้ำในยามข้างขึ้น เชื่อกันว่าโอปอลเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์

            ไร้เดียงสา จึงเหมาะสำหรับหญิงมีครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้คลอดเป็นการเตรียมต้อนรับชีวิตใหม่อันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นเสมือนความหวังอันบริสุทธิ์ของผู้เป็นแม่

            นอกจากนี้โอปอลยังช่วยในการลบเลือนอดีตอันเจ็บปวด และำนำทัศนคติดีๆ กลับเข้าสู่จิตใต้สำนึก เติมพลังจินตนาการให้เต็มเปี่ยม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจิตนาการ

            และผู้ที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของวัตถุ หรือกำลังเป็นทาสวัตถุอย่างเหนียวแน่น
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                             ที่มา : หนังสือหินนำโชค


                                                           

                                                                                                                 nalak